สินค้าและบริการ

 

บริการให้เช่า LCD TV

บริการให้เช่า  LCD TV, LED TV “32 – 60

 ราคาเริ่มต้น 800 บาท/วันบริการให้เช่า TV Touch Screen

บริการให้เช่า TV Touch Screen 24″ – 50″

 ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท/วัน

ให้เช่า Notebook

บริการให้เช่า Notebook

ราคาเริ่มต้น 500 บาท/วัน

บริการให้เช่าเครื่อง MAC

บริการให้เช่าเครื่อง MAC

 ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท/วันProjector + Screen

บริการให้เช่า Projector + Screen”

 ราคาเริ่มต้น1,500 บาท/วัน

บริการให้เช่า Printer

บริการให้เช่า Printer

ราคาเริ่มต้น 400 บาท/วัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *