ธนาคารกรุงศรี

สถานที่ :  ธนาคารกรุงศรี

รายการเช่า :

  • เช่า LED Touch Screen 42″  “ติดตั้งและจัดส่งฟรีทั่ว กทม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *