เช่า LED TV

งานนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ :   by กศน. จังหวัดเชียงใหม่ รายการเช่า :  LED TV    “ติดตั้งและจัดส่งฟรีทั่ว กทม.